Objednání e-Receptu přes e-mail nebo sms zprávu

Na žádost klienta obdrženou v elektronické podobě nebo telefonicky vystavíme e-Recept s předpisem požadovaných léků a odešleme zpět na zadaný e-mail klienta nebo sms zprávou na mobilní telefon.

Služby

 • Diagnostika a léčba akutních i chronických onemocnění
 • Preventivní prohlídky
 • Předoperační vyšetření (ASA I a ASA II)
 • Rychlotesty - INR, CRP, StrepTestA, iFOB (skryté krvácení v stolici)
 • EKG vyšetření
 • Očkování
 • Prohlídky k vydání řidičského průkazu, zbrojního průkazu, zdravotního průkazu
 • Prohlídky na žádost zaměstnavatele, pro sportovní a zájmovou činnost
 • Posudková činnost a spolupráce s OSSZ, ÚP
 • Návštěvní služba
 • Konzultační činnost
 • Objednávkový systém
 • Elektronická komunikace s pacienty
 • Náběry krve a odběry biologického materiálu zajištěny v budově v 1. patře Polikliniky Doubravka
 • Spolupráce s ambulantními specialisty a nemocnicemi

Přístrojové vybavení

 • Analyzátory POCT metod (vyšetření INR,CRP, StrepTest, iFOB)
 • EKG
 • Glukometr

Smluvní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Výpis z dokumentace 350,- Kč
Prohlídka vyžádaná zaměstnavatelem 700,- Kč
Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu 700,- Kč
Vyšetření pro vydání řidičského průkazu 700,- Kč
Vyšetření pro sportovní organizace/akce 700,- Kč
Vyšetření pro vydání zdravotního průkazu 600,- Kč
Zpráva pro komerční pojišťovnu 400,- Kč
Bodové ohodnocení úrazu 400,- Kč
Zpráva pro účely umístění do zařízení sociální péče 350,- Kč
Aplikace vakcíny hrazené pacientem 300,- Kč
Potvrzení o způsobilosti ke studiu 100,- Kč
Zhotovení duplikátu při ztrátě dokumentu 200,- Kč
Vyšetření na vlastní žádost či bez pojištění – ČR, EU 1,50,- Kč / bod
Vyšetření na vlastní žádost mimo EU 4,0 Kč / bod
Nahlížení do zdrav. dokumentace – přítomnost zdr. personálu 250 Kč / 15min
Kopie A4 5 Kč